Wie wij zijn

Foto Janine

Mijn eerste ervaringen met kinderen heb ik opgedaan binnen het onderwijs. Ik heb verschillende functies volbracht in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. In deze periode heb ik ook mijn opleiding tot orthopedagoog afgerond aan de Universiteit Utrecht.

In 2009 heb ik Orthowest opgericht en ben ik volledig als orthopedagoog in de praktijk gaan werken. Orthowest is de afgelopen jaren gegroeid en op dit moment ben ik naast het praktijkmanagement van Orthowest, werkzaam als (regie)behandelaar.

In mijn opleiding tot orthopedagoog heb ik me gespecialiseerd in gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Vanuit mijn werk in het onderwijs werd hier de connectie gelegd tussen onderwijs en gedrag. Gedrag staat nooit op zichzelf, de omgeving heeft invloed op het gedrag van de ander.

Dit vind ik bijzonder interessant. Deze bewustwording probeer ik ook bij mijn cliënten te krijgen en is een onderdeel van de behandelingen, die ik geef.

Na de post-masteropleiding tot Orthopedagoog-Generalist te hebben afgerond, heb ik verschillende nascholingsopleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van het uitvoeren van diagnostiek en behandeling van zowel sociaal-emotionele problemen, als leerproblemen, waaronder dyslexie.

In mijn behandelingen maak ik veel gebruik van oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.


Foto Rosan

Sinds 2021 ben ik, Rosan te Pas, werkzaam bij Orthowest als kind- en jeugdpsycholoog. Na mijn opleiding tot psycholoog met de specialisatie kind en jeugd, ben ik mij gaan specialiseren en professionaliseren op verschillende vlakken, waaronder cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen met een accent op spelend en systemisch werken.

In mijn werk ligt de focus op het kijken naar mogelijkheden en uitdagingen, waarbij veerkracht, zelfvertrouwen en positiviteit centraal staan.

Met kennis over de relaties tussen het brein en gedrag, de cognitieve ontwikkeling en het sociaal-emotioneel functioneren, reik ik kinderen en jongeren handvatten aan om de uitdagingen in hun ontwikkeling aan te gaan.

Daarnaast vind ik het belangrijk om te kijken naar de interactie tussen ouder, kind en betrokkenen, waarbij verbinding centraal staat. Een persoonlijke benadering, korte lijntjes, openheid en eerlijkheid zijn kenmerkend voor mij als psycholoog.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van de neuropsychologische diagnostiek en psychologische behandeling binnen de basis-GGZ.

Daarnaast houd ik mij bezig met de diagnostiek en behandeling binnen de dyslexiezorg.


Foto Fleur

Ik ben Fleur Naus en als orthopedagoog voer ik sinds 2022 met veel plezier diagnostiek, (ouder)begeleiding en behandeling uit binnen Orthowest. Het is mijn passie om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Het vergroten van veerkracht en vertrouwen zijn hierbij voor mij speerpunten.

In 2016 heb ik de opleiding Beeldende Vaktherapie afgerond aan de HAN in Nijmegen, waarna ik in 2021 de master Orthopedagogiek heb behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik combineer mijn achtergrond als beeldend vaktherapeut en orthopedagoog graag om jeugdigen en gezinnen met zowel een creatieve als wetenschappelijk onderbouwde aanpak te helpen.

Ik heb me gespecialiseerd in verschillende onderwerpen waaronder; rouw en verlies, angst- en stemmingsproblemen, (culturele) diversiteit in de zorg en de Interactiemethodiek Relationele Ontwikkeling (IMRO).

Ik vind een persoonlijke benadering met oog voor ieder uniek individu belangrijk, waarbij ik ook aandacht besteed aan de interacties tussen individuen binnen het systeem. Ik streef altijd naar een warme, respectvolle, betrokken en integere houding. Bij mij mag je jezelf zijn!


Foto Sandra

Mijn naam is Sandra Rutten-Kroot, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Sinds januari 2023 werk ik bij Orthowest als systeemtherapeut en GZ psycholoog (regiebehandelaar). Daarnaast werk ik ook bij ‘Euthopia’ in Breda als systeemtherapeut en regiebehandelaar.
Ik heb mijn hele leven al met kinderen en ouders gewerkt, gestart met oppassen en die ervaring langzamerhand uitgebreid met studies als docent lichamelijke opvoeding, orthopedagoog en later GZ psycholoog en systeemtherapeut.

Ik vind het leuk om met mensen samen te werken, ben nieuwsgierig naar wie mensen zijn en wat hen bezig houdt. Hierbij vind ik het belangrijk om open te staan voor ieders waarden en normen. Ook transparantie en naast cliënten staan waarbij we samenwerken en samen op zoek gaan naar veranderingen vind ik prettig.

Graag kijk ik naar de krachten en de mogelijkheden van mensen, ik sta er vaak versteld van hoe gezinnen ondanks wat ze vaak meegemaakt hebben toch samen vanuit verbinding verder kunnen.

Ik ben als orthopedagoog gestart in het voortgezet speciaal onderwijs in combinatie met een baan in de jeugdhulpverlening. In eerste instantie was ik met name gericht op leerproblemen maar ik merkte dat ik meer interesse had in sociaal-emotionele gedragingen en gezinsinteracties.

Hierdoor heb ik leren denken vanuit verschillende perspectieven. Ik heb bij verschillende praktijken gewerkt in Dongen, Etten-leur, Eindhoven en Drunen. Door deze ervaringen heb ik goed gemerkt wat ik belangrijk vind in het werken met mensen. Waarden als gelijkwaardigheid, nieuwsgierig zijn en verbinding samen zoeken zijn voor mij belangrijk.

Ik werk veel met elementen uit de methodiek ‘Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag’ en werk graag ervaringsgericht. Verder ben ik empathisch en kan ik goed aansluiten en verbinding maken met mensen. In mijn vrije tijd hou ik van sporten, ga ik graag de natuur in met mijn gezin en ben ik bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Nepal.


Informatie

De zorg, die wij leveren wordt vaak vergoed vanuit de Jeugdwet. Hiervoor heeft u een verwijzing van de huisarts of een beschikking van één van de consulenten van de gemeentes liggend in de regio West-Brabant-Oost.

Dit zijn de gemeenten Altena, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, en Breda. Wij bieden vergoede behandelingen binnen de generalistische basis-GGZ, begeleiding en diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie.

Wanneer u hier vragen over heeft, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren.

Kwaliteit.

Wij zijn lid van de NVO, de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen. Onze werknemers hebben een BIG- of SKJ-registratie. We volgen regelmatig opleidingen en cursussen bij gerenommeerde opleidingsinstanties.

Samenwerkingen

We werken met veel plezier samen met de volgende collega’s:

Koekkoek & Co in Dongen, praktijk voor basis GGZ, drs. Nel Koekkoek
Jij Staat Centraal in Dussen, praktijk voor begeleiding, Jolanda Hak
Logopedie en dyslexiecentrum Drinkenburg in Rijen, Moniek Drinkenburg
Logopedie en dyslexie De Been in Breda, Lydia de Been

Footerfoto

Een intakegesprek wordt binnen 6 weken gepland.

Orthowest is te vinden op 2 locaties binnen de gemeente Altena:

  Orthowest
  Wilhelminastraat 27
  4271 AT Dussen
  06 - 57 99 91 17
  Orthowest
  Anjelierstraat 39
  4261 CJ Wijk en Aalburg
(Altena kennispunt)