Hoe werken wij?

Wanneer u uw kind heeft aangemeld, vindt een intake plaats. In dit proces proberen we snel in beeld te brengen, hoe we het kind en zijn omgeving kunnen helpen. De aard en ernst van de problemen worden in kaart gebracht, concrete en werkbare behandeldoelen worden hieraan gekoppeld in overeenstemming met ouders en er wordt een plan opgesteld. Diagnostiek kan een onderdeel van dit plan zijn. Ook wordt indien nodig de school erbij betrokken.

We werken oplossingsgericht.

Hiermee worden ouders en de kinderen in hun kracht gezet. Er wordt gedacht in mogelijkheden.
Daarnaast zijn wij bekend met andere behandelvormen. Waar nodig wordt cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, mediatietherapie, video-interactie-training of andere vormen van therapie ingezet. De inzet van de behandeling is om de opvoedkracht van de ouders te vergroten en een eventuele verstoorde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Bij jongeren is een behandeling gericht op herstel en stabiliseren van de ontwikkeling.

Orthowest biedt ook dyslexiebehandeling binnen het protocol ernstige dyslexie.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Footerfoto

Een intakegesprek wordt binnen 6 weken gepland.

Orthowest is te vinden op 2 locaties binnen de gemeente Altena:

  Orthowest
  Wilhelminastraat 27
  4271 AT Dussen
  06 - 57 99 91 17
  Orthowest
  Anjelierstraat 39
  4261 CJ Wijk en Aalburg
(Altena kennispunt)