Dyslexie

Dyslexie of nie???

Over diagnose dyslexie in het voortgezet onderwijs.

Soms krijgen ouders op een basisschool regelmatig over hun kind te horen, dat de lees- en spellingsresultaten achter zijn, maar dat ze niet “slecht” genoeg zijn om een onderzoek naar dyslexie te laten uitvoeren. Het brengt je als ouders in onzekerheid. Ouders vragen zich steeds af: Is het dyslexie of niet.

Wanneer het kind in het voortgezet onderwijs komt en blijkt dan toch ernstige moeite te hebben met het leren van de vreemde talen of in de hogere klassen komen er problemen met het begrijpend lezen. Het voortgezet onderwijs geeft dan toch het advies om diagnostisch onderzoek te laten uitvoeren of er inderdaad sprake is van dyslexie.

Dit onderzoek kan het beste uitgevoerd worden door een gespecialiseerd orthopedagoog/psycholoog. Deze beschikt over specialistische kennis over leerstoornissen en de onderwijsbelemmeringen waarmee het kind te maken heeft. Ook zijn wij gekwalificeerd voor het uitgeven van een dyslexieverklaring. Ieder kind waarbij dyslexie is vastgesteld heeft recht op een dyslexieverklaring.

Het is belangrijk dat docenten de problematiek erkennen. Soms geeft het verwarring bij een docent, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een hoog intelligentieniveau en er veel moeite is om te lezen en te schrijven. Docenten kunnen samen bepalen welke regels er gelden voor de leerling met dyslexie, eventueel in overleg met de ouders en de leerling. Voorbeelden van afspraken kunnen zijn:

  • Het geven van meer tijd voor het lezen en maken van opgaven, schriftelijke overhoringen of proefwerken.
  • Het aanpassen van de beoordeling of becijfering van spelfouten.
  • Gebruik van ICT-hulpmiddelen.
  • Soms worden vrijstellingen van opdrachten of bepaalde taken gegeven, als bijvoorbeeld een spellingstoets.

Speciaal voor het voortgezet onderwijs heeft het Masterplan Dyslexie een protocol opgesteld waarin veel praktische tips en informatie voor docenten staat. Gelukkig gaan steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs gedifferentieerd werken en houden ze steeds meer rekening met de behoeften van de leerlingen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of informatie willen over het stellen van de diagnose dyslexie, dan kunt u altijd contact opnemen.

 

Wilt u mij ook helpen dit artikel te delen via de social media.
Voor u één simpele muisklik op deze pagina, voor mij een zeer gewaardeerd cadeautje!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Alvast bedankt.