Vacature Basisorthopedagoog/-psycholoog

Wij zijn op zoek naar een basisorthopedagoog/-psycholoog (SKJ-geregistreerd) en in het bezit van een basisaantekening diagnostiek.

Wat ga je doen?

Je bent inzetbaar voor diagnostiek en (groeps-)behandeling van kinderen, jongeren en hun systemen binnen de jeugdhulp en dyslexiezorg (EED). Behandelingen vinden op school of op de locaties van de praktijk plaats. De hulpvragen zijn divers. Je gaat werken vanuit de twee locaties waar Orthowest is gevestigd in het Land van Heusden en Altena, dus het is fijn wanneer je een auto hebt.

Orthowest

Orthowest is een kleine praktijk voor orthopedagogiek met vestigingen in Dussen en Wijk en Aalburg. We bieden zorg (diagnostiek en behandeling) binnen de basis-GGZ en dyslexiezorg. We behandelen en begeleiden kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp. Ouders bieden we ondersteuning in de opvoeding en leerkrachten worden betrokken. We vinden korte lijnen met het gezin en school erg belangrijk. Ook weten ouders en scholen ons te vinden, wanneer er vragen zijn over leerproblemen.
Niet het aanbod staat centraal, maar de vraag van gezinnen en het realiseren van oplossingen.
Orthowest is een groeiend bedrijf met veel mogelijkheden. Er is veel ruimte om jezelf te ontplooien en initiatieven uit te werken.

Wat vragen wij?

Je hebt een afgeronde WO-opleiding als orthopedagoog of psycholoog, met basisaantekening diagnostiek;
• Je bent zelfstandig, ondernemend, initiatiefrijk, innovatief, actief betrokken en collegiaal;
• Je bent beschikbaar voor ongeveer 16 uur in de week met kans op uitbreiding van uren.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Janine v.d. Westen, te bereiken op 06-57999117 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heb je interesse in de functie, stuur dan een reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diagnostiek

Wanneer er vragen zijn over het functioneren van een kind of een jongere, dan is het vaak verstandig om eerst dit functioneren goed in kaart te brengen. Dit doen we bij Orthowest met behulp van diagnostisch onderzoek.

Dit start bij de intake met de informatie die ouders en het kind geven, aangevuld met informatie vanuit vragenlijsten en de anamnese. Vanuit deze intakefase worden afspraken gemaakt over welke informatie we nodig hebben om het kind beter te leren begrijpen. Hierbij wordt ook informatie gevraagd van en bij het systeem om het kind heen, bijvoorbeeld de ouders en de school.

Een diagnostisch onderzoek bestaat vaak uit een onderzoek naar de intellectuele capaciteiten van een kind, aangevuld met onderzoek naar concentratie, sociaal-emotioneel functioneren, interactie met de omgeving, taalfuncties, geheugen, enz.

Van dit onderzoek wordt een uitgebreid verslag geschreven met de conclusie en adviezen. Dit wordt in het adviesgesprek met de ouders besproken.

Gedragsproblemen/sociaal-emotionele problemen

Wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, faalangst, motivatie of ODD, dan worden de verschillende functies in kaart gebracht, die mogelijk een invloed hebben op de klachten, die gezien worden.

Hierbij wordt een analyse gemaakt van de planning- en organisatievaardigheden, de geheugenfuncties en mogelijkheden m.b.t. concentratie.

Ook factoren als de interactie met de opvoeders thuis en op school worden in kaart gebracht.

Observaties, bijvoorbeeld in de thuissituatie of op school zijn hiervoor een belangrijk middel. Vanuit het diagnostisch onderzoek worden adviezen gegeven voor behandeling.

Leerproblemen

Wanneer een kind problemen laat zien in het leerproces op school en er is een vermoeden van een leerstoornis, zoals bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, dan zal met behulp van diagnostisch onderzoek worden gekeken naar de mogelijke oorzaken waarom uw kind moeite heeft met lezen, spellen en/of rekenen.

In dit onderzoek wordt ook gekeken naar andere factoren, die mogelijk een belemmering kunnen zijn, maar ook de sterke factoren van het kind worden in kaart gebracht. Deze kunnen uw kind namelijk helpen om beter om te kunnen gaan met de leerproblemen.
Vanuit het onderzoek worden handelingsadviezen gegeven voor het kind, ouders en de leerkracht.

Ernstige enkelvoudige dyslexie

Orthowest voldoet aan de eisen, die gesteld zijn vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek naar enkelvoudige, enkelvoudige dyslexie.

Dit onderzoek wordt, wanneer wordt voldaan aan de eisen die in het voortraject zijn gesteld, vergoed vanuit de Jeugdwet door de gemeente.

Dit onderzoek bestaat uit een breed algeheel onderzoek, waarbij in kaart wordt gebracht wat de oorzaak van de lees- en/ of spellingsproblemen zijn. Mogelijke factoren, die een negatieve invloed kunnen hebben op deze problemen, wordt uitgesloten, zoals bijvoorbeeld intellectueel functioneren en sociaal-emotionele problematiek.

Vanuit het onderzoek worden adviezen gegeven voor het kind, de ouders en de school. Dit wordt met ouders en eventueel op school besproken.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis wordt een verklaring uitgeschreven, waarin dispenserende maatregelen zijn beschreven voor de school.

Wanneer ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld, komt uw kind in aanmerking voor gespecialiseerde behandeling binnen de vergoede zorg. Ook dit wordt door Orthowest aangeboden.

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact op via het contactformulier.

Behandeling dyslexie


De behandeling van dyslexie is gericht op het beter kunnen lezen en spellen. We willen komen tot een functioneel niveau van het keuzepoppetjes 01lezen en spellen. De behandeling is opgebouwd volgens een structuur. Er is aandacht voor psycho-eductie, fonologie, lezen en spelling. Deze modules zijn ingebouwd in het programma. Binnen dit programma is ruimte voor persoonlijke doelen van het kind en wordt aangesloten bij de behoeften van het kind. Het programma is op deze manier passend voor ieder kind.
Uw kind krijgt wekelijks een behandelsessie aangeboden en wat we tijdens de sessie hebben geoefend, komt terug in de minigames in de app, waar uw kind met uw begeleiding thuis mee aan de slag kan. Hieronder vindt u meer informatie over het behandelprogramma.

Is er sprake van ernstig, enkelvoudige dyslexie, dan wordt de behandeling doorgaans vergoed vanuit de jeugdhulp. Ook andere vormen van dyslexie kunnen behandeld worden door de deskundigen bij Orthowest. U kunt altijd vragen naar de mogelijkheden en de kosten.

Asgaard Saga


Uitleg over het behandelprogramma Asgaard Saga

Asgaard Saga is in de praktijk ontwikkeld in samenwerking met prof. dr. Harold Bekkering (hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen). De behandelprincipes die in het programma aan bod komen, zijn gebaseerd op (recentelijke) wetenschappelijke inzichten en op basis van jarenlange praktijkervaring. Ook sluit het aan bij de uitgangspunten van het ‘protocol dyslexie diagnose en behandeling’.

De app!

Bij de start van de game kiest uw kind een eigen karakter (avatar). Hiermee begint het avontuur, uw kind is hierin een jonge en vooral dappere krijger. In de wereld komt uw kind andere dorpsbewoners tegen die hulp nodig hebben voor hun problemen. Om de dorpsbewoners te kunnen helpen, zal er materiaal (zoals hout of steen) verzameld moeten worden. Met dit materiaal kan gereedschap gemaakt worden of onderdelen die nodig zijn om iets te bouwen.

De uitdaging!

Uw kind kan materiaal verzamelen door mini-games te spelen. Dit zijn de huiswerk-opdrachten die vanuit een behandelsessie door de behandelaar samen met uw kind worden klaargezet. Deze mini-games kunnen ook gebruikt worden om de meerdere werelden in het spel te kunnen ontdekken. Door een hevige storm in het dorp van uw kind, is de verbinding met de volgende wereld verwoest. Er is al jaren geen contact meer met elkaar geweest en ze spreken elkaars taal niet meer. Uw kind gaat helpen!

Iedere dag oefenen!

Het spelen van mini-games kost energie. Hierdoor kan uw kind niet eindeloos spelen. Per dag krijgt het karakter van uw kind weer nieuwe energie. Het is van belang dat er iedere dag geoefend wordt, dit wordt ook gestimuleerd vanuit het programma. Met dit behandelprogramma wordt de intrinsieke motivatie van uw kind om te leren lezen en schrijven gestimuleerd. Zo is uw kind eigenaar van zijn/haar eigen leertraject!

Download het spel

Downloaden

Asgaard Saga is een behandelprogramma waarin uw kind op ontdekking gaat. Voor uw kind is een eigen gamewereld ontwikkeld. Download hiervoor de app Asgaard Saga te vinden in de App Store of Google Play Store. De app werkt zowel op een smartphone als op een tablet.

Privacyverklaring

ORTHOWEST hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.
Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen


Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met 06-57999117
ORTHOWEST
Janine v.d. Westen

 

Download deze verklaring in PDF

 

Dit formulier benodigd een Javascript geactiveerde browser.

Contact opnemen met mij

  •   Orthowest
  •     Oudezeedijk 1c
  •      4271 BD Dussen
  •    06 - 57 99 91 17
  •    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zou u bij het gebruik maken van uw eigen mailprogramma ook uw telefoonnummer willen vermelden.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op via de mail of telefoon.

404: Niet gevonden

Sorry, maar de informatie die u zoekt
kan niet worden gevonden op deze website.

 

Ga terug naar de Home page

Behandeling

Mindfulness

Door middel van aandachts-, concentratie-, bewegings- en speloefeningen leer je je meer bewust te zijn van wat er allemaal gebeurt in de wereld van gedachten, gevoelens, beelden, geuren en geluiden.

Wanneer je meer bewust bent van wat er gebeurt in de wereld van je gedachten, enz. kun je je beter staande houden binnen onze prikkelrijke maatschappij.

Je leert om je aandacht te richten op wat er nu is, zoals het moment zich voor doet. Mindfulness brengt meer rust en evenwicht, met als gevolg een betere concentratie, minder snel overprikkeld, emotioneel beter in balans, socialer, enz.

De behandeling is helpend voor kinderen en/of jongeren met concentratie- en/of sociaal-emotionele problemen, voor kinderen, die zeer gevoelig zijn, veel piekeren of nadenken, maar ook wanneer ze overprikkeld zijn en hierdoor boos of verdrietig worden of dit op een andere niet-adequate manier uiten.

Orthowest biedt een 8-wekelijkse behandeling in een klein groepje voor jongeren. Iedere week komen we een uur bij elkaar. Thuis ga je zelf aan de slag met oefeningen.

Je kunt aan deze behandeling deelnemen zonder voorgaand traject binnen de hulpverlening en het kan geadviseerd worden vanuit diagnostisch onderzoek en een onderdeel zijn van een behandeltraject.

Gespecialiseerde dyslexiebehandeling

Wanneer bij uw kind ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld, komt uw kind in aanmerking voor gespecialiseerde dyslexiebehandelingen.

Omdat Orthowest voldoet aan de eisen, die hiervoor gesteld zijn vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, mogen we deze behandelingen aanbieden binnen de vergoede zorg, mits is voldaan aan het voortraject.

De behandelingen vinden één maal per week plaats en worden uitgevoerd door een orthopedagoge of een logopediste, die tevens dyslexiespecialist is.

Deze behandeling sluit aan bij de adviezen, die vanuit het psychologisch onderzoek zijn gegeven en is gericht op de aspecten, die ontwikkeling behoeven om het leesproces te bevorderen. Ook psycho-educatie heeft een belangrijke rol in dit traject.

Orthowest staat voor samenwerking van de behandelaar met de school en ouders om het kind optimaal te laten profiteren van de behandeling.

Dit intensieve traject duurt ruim een jaar. De ouder krijgt een belangrijke rol als co-therapeut. Regelmatig worden de vorderingen geëvalueerd en het behandelplan aangepast.

Opvoedingsondersteuning

Soms lopen ouders tegen problemen aan in de opvoeding van het kind. Je kunt onzeker zijn over jezelf en de manier van opvoeden, je kunt het gevoel krijgen, dat je niet meer de regie hebt, of wanneer je kind gedragsproblemen laat zien en je niet goed weet hoe je hiermee om moet gaan.

Wanneer u merkt, dat u hierin vastloopt, is het mogelijk om hierover het gesprek aan te gaan. Samen gaan we op zoek naar doelstellingen en worden verschillende, vaak oplossingsgerichte strategieën ingezet om te komen tot gedragsverandering bij u zelf in de opvoeding of via u bij uw kind.

Centraal tijdens deze behandeling staat informatieoverdracht over de ontwikkelingsstadia van het kind, interactie tussen het kind en de opvoeder, inzet van projectiemateriaal of het maken van video-opnames in de thuissituatie. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag vindt deze vorm van behandeling plaats naast een behandeltraject van het kind.

Sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen

In de ontwikkeling van een kind of jongere kunnen zich belemmeringen voor gaan doen op verschillende gebieden. Kinderen kunnen problemen ondervinden op sociaal-emotioneel vlak, binnen de leerontwikkeling en/of op gedragsmatig gebied.

Voor deze vragen biedt Orthowest gerichte begeleiding om de problemen samen met het kind, de ouders en eventueel de school aan te kunnen pakken. Orthowest heeft de volgende mogelijkheden op dit gebied. Hierbij stemmen we de trajecten steeds af op de behoeften en de doelen van het kind en zijn ouders.

• Het geven van psycho-educatie met betrekking tot leer- en gedragsproblematieken (o.a. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme, NLD), met als doel om het kind duidelijkheid te geven in de problematiek die speelt en/of de moeilijkheden die het kind ervaart.

• Het bieden van begeleiding bij diverse gediagnosticeerde gedragsproblemen, zoals AD(H)D en/of autisme spectrum stoornissen (ASS). De begeleiding richt zich dan op de specifieke moeilijkheden die een kind hierdoor kan ervaren.

• Het geven van ondersteuning en begeleiding van hoogbegaafde kinderen, door het aanleren van de juiste (groei)mindset (manier van denken) en het vergroten van het inzicht in hun (sociale) omgeving.

• Het verminderen van (faal)angst en/of het vergroten van (sociale) weerbaarheid, door middel van het toepassen van de principes van cognitieve gedragstherapie.

• Het vergroten van het zelfvertrouwen, door het kind met behulp van diverse werkvormen inzicht te geven zijn of haar capaciteiten, kwaliteiten en talenten.

• Het verbeteren van de emotieregulatie, door het kind inzicht te geven in het nut van emoties en de verschillende gradaties hierin. Het kind leert om zijn of haar emoties te herkennen en te beheersen.

• Rouwverwerking, bij een verlies in de directe kring van het kind en waarbij het kind moeite heeft om hiermee om te gaan en dit impact heeft op zijn dagelijks functioneren. Door het leren herkennen van emoties, het accepteren van emoties en een fijne, persoonlijke manier te vinden om hiermee om te gaan, kunnen we het kind helpen. Hiervoor worden ook technieken vanuit de mindfulness en cognitieve therapie ingezet.

Vanuit de behandelmomenten worden opdrachten meegegeven voor thuis of op school. Er wordt een terugkoppeling naar ouders gegeven (met toestemming van het kind), wanneer ze niet bij de sessies aanwezig zijn, zodat ze hun kind wel kunnen ondersteunen bij het oefenen.

Executieve functies

Wanneer er problemen zijn gesignaleerd binnen het functioneren van de executieve functies zijn er verschillende mogelijkheden tot behandelen.
M.b.v. cognitieve therapie kunnen technieken aan worden geleerd, waarbij het kind meer grip krijgt op de verschillende functies. Vaak worden hierbij de ouders betrokken en worden samen afspraken gemaakt in wat het kind wil leren en hoe ze dit samen aan kunnen pakken.

Psycho-educatie is belangrijk, zodat de betrokkene weten wat er speelt en welke invloed ze hierop kunnen hebben.
Het inzetten van het programma Braingame Brian. Dit is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden.

Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is.

De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen oftewel executieve functies.

De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken (vier sessies per week) en is goed in te plannen op momenten dat dit het beste uitkomt.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op via het contactformulier.

Informatie


Psychologische hulp binnen de basis-GGZ wordt vergoed door de gemeente, wanneer uw kind is verwezen door het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts. Wij hebben contracten met diverse omliggende gemeenten voor het leveren van specialistische hulp. Wanneer u hier meer informatie over wil, neem contact op via de mail of telefonisch. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren.
Professionalisering
Om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen worden nascholingen gevolgd. Ook ben ik actief lid van intervisiegroepen en werk ik samen met psychologenpraktijk Koekkoek & Co in Dongen. Wij zijn actief lid van beroepsverenigingen NVO, nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen en de LBRT, de landelijke beroepsvereniging remedial teaching.

Kwaliteit

Orthowest is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen. Om de kwaliteit van de praktijk hoog te houden, volgen we regelmatig opleidingen en cursussen bij gerenommeerde opleidingsinstanties.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of de hulpverlener. U kunt dat het best zo snel mogelijk bespreken, mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Komen we daar niet uit dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen.
Bekijk hier het reglement klachtbehandeling NVO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.