Behandeling dyslexie

De behandeling van dyslexie is gericht op het beter kunnen lezen en spellen. We willen komen tot een functioneel niveau van het keuzepoppetjes 01lezen en spellen. De behandeling is opgebouwd volgens een structuur. Er is aandacht voor psycho-eductie, fonologie, lezen en spelling.

Deze modules zijn ingebouwd in het programma. Binnen dit programma is ruimte voor persoonlijke doelen van het kind en wordt aangesloten bij de behoeften van het kind.

Het programma is op deze manier passend voor ieder kind. Uw kind krijgt wekelijks een behandelsessie aangeboden en wat we tijdens de sessie hebben geoefend, komt terug in de minigames in de app, waar uw kind met uw begeleiding thuis mee aan de slag kan. Hieronder vindt u meer informatie over het behandelprogramma.

Is er sprake van ernstige dyslexie, dan wordt de behandeling doorgaans vergoed vanuit de jeugdhulp. Ook andere vormen van dyslexie kunnen behandeld worden door de deskundigen bij Orthowest. U kunt altijd vragen naar de mogelijkheden en de kosten.

Asgaard Saga

Uitleg over het behandelprogramma Asgaard Saga

Asgaard Saga is in de praktijk ontwikkeld in samenwerking met prof. dr. Harold Bekkering (hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen). De behandelprincipes die in het programma aan bod komen, zijn gebaseerd op (recentelijke) wetenschappelijke inzichten en op basis van jarenlange praktijkervaring. Ook sluit het aan bij de uitgangspunten van het ‘protocol dyslexie diagnose en behandeling’.

De app!

Bij de start van de game kiest uw kind een eigen karakter (avatar). Hiermee begint het avontuur, uw kind is hierin een jonge en vooral dappere krijger. In de wereld komt uw kind andere dorpsbewoners tegen die hulp nodig hebben voor hun problemen. Om de dorpsbewoners te kunnen helpen, zal er materiaal (zoals hout of steen) verzameld moeten worden. Met dit materiaal kan gereedschap gemaakt worden of onderdelen die nodig zijn om iets te bouwen.

De uitdaging!

Uw kind kan materiaal verzamelen door mini-games te spelen. Dit zijn de huiswerk-opdrachten die vanuit een behandelsessie door de behandelaar samen met uw kind worden klaargezet. Deze mini-games kunnen ook gebruikt worden om de meerdere werelden in het spel te kunnen ontdekken. Door een hevige storm in het dorp van uw kind, is de verbinding met de volgende wereld verwoest. Er is al jaren geen contact meer met elkaar geweest en ze spreken elkaars taal niet meer. Uw kind gaat helpen!

Iedere dag oefenen!

Het spelen van mini-games kost energie. Hierdoor kan uw kind niet eindeloos spelen. Per dag krijgt het karakter van uw kind weer nieuwe energie. Het is van belang dat er iedere dag geoefend wordt, dit wordt ook gestimuleerd vanuit het programma. Met dit behandelprogramma wordt de intrinsieke motivatie van uw kind om te leren lezen en schrijven gestimuleerd. Zo is uw kind eigenaar van zijn/haar eigen leertraject!

Downloaden

Asgaard Saga is een behandelprogramma waarin uw kind op ontdekking gaat. Voor uw kind is een eigen gamewereld ontwikkeld. Download hiervoor de app Asgaard Saga te vinden in de App Store of Google Play Store. De app werkt zowel op een smartphone als op een tablet.

Footerfoto

Een intakegesprek wordt binnen 6 weken gepland.

Orthowest is te vinden op 2 locaties binnen de gemeente Altena:

  Orthowest
  Wilhelminastraat 27
  4271 AT Dussen
  06 - 57 99 91 17
  Orthowest
  Anjelierstraat 39
  4261 CJ Wijk en Aalburg
(Altena kennispunt)