Informatie


Psychologische hulp binnen de basis-GGZ wordt vergoed door de gemeente, wanneer uw kind is verwezen door het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts. Wij hebben contracten met diverse omliggende gemeenten voor het leveren van specialistische hulp. Wanneer u hier meer informatie over wil, neem contact op via de mail of telefonisch. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren.
Professionalisering
Om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen worden nascholingen gevolgd. Ook ben ik actief lid van intervisiegroepen en werk ik samen met psychologenpraktijk Koekkoek & Co in Dongen. Wij zijn actief lid van beroepsverenigingen NVO, nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen en de LBRT, de landelijke beroepsvereniging remedial teaching.

Kwaliteit

Orthowest is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen. Om de kwaliteit van de praktijk hoog te houden, volgen we regelmatig opleidingen en cursussen bij gerenommeerde opleidingsinstanties.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of de hulpverlener. U kunt dat het best zo snel mogelijk bespreken, mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Komen we daar niet uit dan kunt u eventueel een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen.
Bekijk hier het reglement klachtbehandeling NVO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.