Informatie

Missie

Orthowest wil dat ieder kind de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ook wanneer er sprake is van belemmeringen. Kinderen en hun ouders verdienen, wanneer dit nodig is orthopedagogische hulp, zodat niets deze ontwikkeling in de weg staat.

Visie

In onze behandelingen en begeleidingen staat de hulpvraag van ouders, kinderen en jongeren centraal. We stemmen de behandelingen af op de behoeften van het kind en zijn omgeving. Hierbij kijken we naar de krachten van het kind en zijn omgeving. We kijken wat er goed gaat en dit proberen we verder te versterken. Hierbij zoeken we naar de samenwerking met het kind, maar ook met de ouders en/of verzorgers.

Het kind is een onderdeel van een leefomgeving, die het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We zoeken naar oplossingen en mogelijkheden om situaties binnen de leefomgeving aan te passen, die passen bij het kind en het systeem. We zijn hierbij flexibel, werken doelmatig en denken in mogelijkheden.

Wanneer we niet specifiek aan kunnen sluiten bij de hulpvraag zoeken we naar passende hulp binnen onze samenwerkingen met collega’s. Wij richten ons op zorg, waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan.
De financiering van zorg in Nederland staat onder druk. Door de begeleiding van een cliënt door onze praktijk, voorkomt de financier (de gemeente, een provincie of een zorgverzekeraar) een vorm van duurdere zorg.

Praktijken die preventief gerichte zorg leveren in Nederland zijn de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Dit is in onze ogen ook een must om continuïteit van zorg te bieden en de gewenste resultaten te boeken in de ontwikkeling van de cliënt en de maatschappij. Wij hebben de ambities om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en mensen de juiste zorg te bieden.

GGZ

Psychologische hulp binnen de basis-GGZ wordt vergoed door de gemeente, wanneer uw kind is verwezen door Team Jeugdhulp van je gemeente. Wij hebben contracten met diverse omliggende gemeenten voor het leveren van jeugd hulp. Wanneer u hier meer informatie over wil, neem contact op via de mail of telefonisch. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren.

Professionalisering

Professionaliseren is voor de werknemers van Orthowest belangrijk. We volgen regelmatig opleidingen en cursussen. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en zijn aangesloten bij diverse intervisiegroepen. Iedere werknemer is SKJ-geregistreerd. Hiervoor moeten we aan kunnen tonen, dat wordt voldaan aan de registratie-eisen m.b.t. deskundigheidsbevordering en werkervaring.

Kwaliteit

Orthowest is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen. Om de kwaliteit van de praktijk hoog te houden, volgen we regelmatig opleidingen en cursussen bij gerenommeerde opleidingsinstanties.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of de hulpverlener. U kunt dat het best zo snel mogelijk bespreken, mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Neem hierover in eerste instantie contact op met de behandelaar. Vindt u dat lastig? U kunt altijd contact opnemen met de praktijkhouder Janine v.d. Westen via email, telefoon of bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.
Het kan ook zijn dat u het onafhankelijk wil melden. Als praktijk zijn wij aangemeld bij erisietsmisgegaan.nl. Een grote onafhankelijke en landelijk gesteunde partij waar u en wij terecht kunnen voor ondersteuning bij uw onvrede of geschillen.
Een inhoudelijke klacht kan voorgelegd worden bij de beroepsvereniging NVO, waar wij lid van zijn.
Daarnaast zijn er landelijke registers waarin tuchtrecht geregeld is. Voor de mensen in de jeugdzorg is dit het SKJ en voor BIG geregistreerde professionals het BIG register.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Footerfoto

Een intakegesprek wordt binnen 6 weken gepland.

Orthowest is te vinden op 2 locaties binnen de gemeente Altena:

  Orthowest
  Wilhelminastraat 27
  4271 AT Dussen
  06 - 57 99 91 17
  Orthowest
  Anjelierstraat 39
  4261 CJ Wijk en Aalburg
(Altena kennispunt)